Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Egendom som inte tillhör kommunen, exempelvis glasögon eller annan privat egendom, omfattas inte av kommunens försäkringsskydd.

Anmälan om skada

Skada anmäls direkt på försäkringsbolagets webbplats.länk till annan webbplats
Välj "Person" för att komma till "Kommunolycksfall".

Försäkringsnummer: 322972-4.2

Kontaktinformation (direktkontakt)

Vid frågor om olycksfallsförsäkringen, kontakta:
Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Postadress:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

LADDA HEM

Blankett för skadeanmälanPDF

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring, gäller från och med 1 januari 2021PDF

Försäkringsvillkor olycksfallsförsäkring, gäller från och med 1 juli 2019PDF

Sidan uppdaterades senast: