Gislaveds kommun logotyp
Ett foto på Kistamässan i stockholm, man ser mässbyggnaden och tornet i bakgrunden.

Kista-mässan i Stockholm.

Har du hört talas om SETT?

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Samarbete, reflektion, praktiker och ledande tänkare, mängder av nya verktyg och hjälpmedel, samtal om bildning och innovation plus mycket mer. Välkommen att följa med utbildningsstrateg Maria Pettersson under ett besök på mässan med stort fokus på pedagogik och digitalisering.

När man kommer till SETT Stockholm som hålls på Kistamässan blir man alltid överväldigad första dagen. Det är så mycket folk, så många montrar och så många föreläsningar man vill gå på. Folk vallfärdar för att komma till mässan och kön från pendeltåget ringlar som en orm in i det höga tornet vid mässan.

Ett översiktfoto av mässan inomhus, mycket människor och montrar.

En dag på SETT-mässan innehåller många intryck.

AI-fokus

I år var det mycket fokus på AI, vilket inte var förvånande – Vem har inte hört talas om ChatGPT! Men vad finns mer än ChatGPT? Behöver vi lära oss om generativ AI? Behöver vi använda AI? Svaret på frågan är tveklöst JA! Om inte vi använder oss av AI och lär oss förstå hur det fungerar och vilka utmaningar det ställer oss inför, då kommer andra använda sig av det. Vi kan vara säkra på att människor som inte jobbar för samhällets bästa kommer använda AI för egen vinnings skull, då behöver vi vara med på banan och göra det vi kan för att använda det på rätt sätt.

– Det som jag upplevde som positivt på mässan var att även om det var ett tydligt fokus på AI så pratade de flesta föreläsare om balans. Att vi inte kan köra i ett dike, vilket lätt kan hända i den pedagogiska världen när spännande nyheter dyker upp på marknaden. Vi behöver hålla oss mitt på vägen och fortsätta använda sunt förnuft, logik, papper, penna, digitala verktyg OCH AI! säger Maria.

Foto på rör med vatten i som skiftar i färg och bubblar.

Mässan består av både analoga och digitala delar.

Att jobba med ECPA

Ett spännande exempel som visades under en föreläsning var att jobba med ECPA. Du som arbetar som pedagog känner säkert till EPA-metoden och här har man gjort ett tillägg: enskilt, chatbot, par och alla! Men hur kan det se ut?

Ett foto på texten: Prompt: Roll + uppgift + kontext + format.   Anta rollen som en pedagog som handleder elever i skrivprocesser. Du ska hjälpa eleven att strukturera sina tankar. Guida eleven genom att föreslå specifika frågor de kan ställa sig själva för att fördjupa sin kunskap kring ämnet. Ditt mål är att uppmuntra eleven till självreflektion och kritiskt tänkande. Eleven ska lära sig att skriva en spännande inledning på en berättelse. Sammanfatta ert samtal med några meningar när du blir ombedd att göra det.

Ett exempel på hur man kan jobba med ECPA.

AI-verktyg som är säkra att använda

– De utmaningar som skola står inför nu är att värna personals och elevers integritet och inte lämna ut personuppgifter utan att tänka oss för. Det är något vi på förvaltningsnivå jobbar mycket med tillsammans med kommunens informationssäkerhetssamordnare. Arbete pågår i detta nu med att ta fram AI-verktyg som är säkra att använda i vår pedagogiska verksamhet, berättar Maria.

4 bilder som symboliserar sången Välkommen in av Veronica Maggio. Bild 1 - någon slänger en nyckel. Bild 2 - Mycket skor i en hall. Bild 3 - Folk vid fläkten som röker. Bild 4 - Toner som flyter över staden.

Ett sätt att använda AI. Känner du igen sången?

Information från Skolverket

Även Skolverket var på plats på mässan och hade flera föreläsningar med olika teman, bland annat Digitala lärverktyg i skolan. Under föreläsningen tryckte de på att det finns ingen motsättning mellan att skriva för hand och att skriva digitalt. De påvisade också att det finns studier som visar på både positiva och negativa effekter av digitala lärverktyg; det viktigaste är till syvende och sist pedagogens kunskaper! Skolverket påpekade också vikten av digital kompetens, detta för att kunna vara en del av ett digitaliserat samhälle och att lära för livet.

Bild på boken Lärande i en digitaliserad värld.

Föreläsare på SETTmässan.

5 tips när du arbetar med digital läsning

Patricia Diaz, Malin Frykman och Sara Willermark pratade om lärande i en digitalsierad värld och vikten av att välja rätt verktyg vid rätt tillfälle. Ibland är det penna och papper, ibland är det en digitala enhet och IBLAND är det både och! De gav också tips på hur man kan jobba med digital läsning:

 • Dra nytta av tillgänglighetsinställningarna.
 • Visa eleverna hur de kan ”skärma av”.
 • Modellera lässtrategier tillsammans.
 • Diskutera olika digitala texter är uppbyggda och hur multimodala element påverkar textens budskap.
 • Prata om vad en aktiv digital läsare är (anteckna och process).
Ett foto på Barakat när han föreläser.

Barakat Ghebrehawarait.

"Får man säga svart?"

Maria berättar att en av de föreläsningar som dröjer sig kvar hos henne är Barakat Ghebrehawaraits föreläsning "Får man säga svart?”, där han lyfte normkritisk kommunikation och att många tycker att det är svårt att prata om hudfärg, och om rädslan att kliva fel.

– Det handlade inte bara om diskriminerande ord utan också om att sätta ord på diskriminering. Han avslutade med att fråga: Spelar det någon roll för samtalet vilken hudfärg en människa har som man pratar om? Vi behöver bry oss om hur vi uttrycker oss och hur andra upplever det vi säger – det gör oss till bättre medmänniskor! säger Maria.

Digitaliseringens utveckling

Sist men inte minst föreläste forskare Anna-Lena Godhe utifrån titeln och forskningsfrågan "Är digitaliseringen av skolan ett problem?". Det blev 45 mycket intressanta minuter! Anna-Lena sammanfattade digitaliseringens utveckling från tidigt 80-tal till nutid samt summerade artiklar om skärmtid från 2014 till 2023. Istället för att landa i ett svar på sin fråga slutade Anna-Lenas arbete i ännu fler frågor: Hur definieras digitalisering? Hur definieras problem? Problem för vem? När? Var? Hur?

Hon ville också skicka med oss tanken om att barn som växer upp idag måste på ett kritiskt sätt kunna möta den utveckling som sker inom AI, och hur ska de kunna göra det om de inte förbereds och tränas på det? Och vem ska förbereda dem? Jo, skolan.

Marias tips från mässgolvet och föreläsningarna:

 • Får man säga svart – Barakat Ghebrehawarait
 • Anna-Lena Godhe, professor i pedagogik
 • Sara Willermarks avhandling ”Digital didaktisk design – att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola”
 • Skolverkets fyra aspekter av digital kompetens: Fyra aspekter av digital kompetens - Skolverket
 • Mats Larsnäs – pedagog och föreläsare
 • Dyslexiförbundet, visste du att du kan kontakta dem och få hjälp och stöd, både som VH och pedagog! Dyslexiförbundet - Dyslexiförbundet
 • KonversationsAI
Foto på Maria sittandes på golvet.

På mässan kunde man ta del av allt möjligt, även en riktigt skön stol för att kunna sitta bekvämt på golvet, visar Maria.

Om SETT-mässan

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är en mötesplats för hela Sveriges pedagog-kår, från pedagoger, rektorer, IT, Utvecklingsstrager, IKT-pedagoger till elever och många fler som besöker mässan och dess föreläsningar för att nätverka, inspireras och ta del av senaste nytt.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.