Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Synpunkter och klagomål, barn och utbildning

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter, vår service eller vårt agerande, vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är värdefulla för oss då de hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten.

Om du lämnar ett klagomål mot skolan med hänvisning till skollagen, kommer skolan att genomföra en speciell utredning för att ta reda på mer om problemet. Om du istället framför en synpunkt, så finns det inga strikta regler för hur skolan måste hantera det.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål

Klagomål och synpunkter bör i första hand lämnas direkt till personalen eller rektor på berörd förskola eller skola. Om du hellre vill kan du vända dig till utbildningsförvaltningen.

Vi ser helst att du lämnar synpunkter via vår e-tjänst. Om du hellre vill kan du givetvis ringa eller skriva till oss för att lämna synpunkter eller klagomål.

Lämna dina synpunkter och klagomål till oss först

Många kontaktar Skolinspektionen direkt för att lämna synpunkter eller klagomål. Innan Skolinspektionen kan hantera ditt ärende behöver du först kontakta oss.

Klagomål enligt skollagen

Om du som har klagomål på skolan, finns det enligt skollagen 4 kap. § 8 klara steg för hur dessa ska hanteras:

  1. Motta och bekräfta: När skolan tar emot ditt klagomål, kommer de att bekräfta att de har fått det.
  2. Utreda: Skolan utreder klagomålet snabbt för att förstå och lösa problemet.
  3. Återkoppla: Du får återkoppling om vad utredningen ledde till.

Skolan har tydliga skrivna regler för hur klagomål hanteras och ser till att alla, inklusive elever, vårdnadshavare och personal, känner till dessa regler.

Vad är ett klagomål?

Det finns inte någon tydlig definition i skollagen om vad som ska betraktas som ett klagomål.

Enligt utbildningsförvaltningen är ett klagomål när du uttrycker missnöje och förväntar dig en förändring. Om du bara vill ge din åsikt utan att förvänta dig en förändring, kallas det en synpunkt. Det är du som bestämmer om det du säger är ett klagomål som behöver formell hantering eller en synpunkt.

Så hanterar vi dina synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål registreras och hanteras av utbildningsförvaltningen. Om du vill få svar på vad som händer med dina synpunkter måste du meddela dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte informera dig om vad som händer med dina synpunkter.

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldiga att skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den. Sekretessprövning görs alltid innan en allmän handling lämnas ut.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.