Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Frågor och svar om enskilt avlopp

Svar på vanligt förekommande frågor om enskilt avlopp.

Frågor om enskilt avlopp

Du som äger en byggnad med indraget vatten ansvarar för att byggnaden antingen är ansluten till det kommunala avloppsnätet eller till en anläggning som kan ta hand om avloppet.

Byggnader med indraget vatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste alltså ha en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav.

Som regel ska ett avlopp för ett hushåll dimensioneras för 5 personer. Detta gäller även fritidsboende/sommarstuga.

Det görs få undantag av denna regel. Det är miljöhandläggaren som bedömer om det ska göras undantag.

Hanteringen av avlopp regleras i miljöbalken. Det krävs goda tekniska kunskaper för att välja rätt anläggning. Avloppsanläggningen ska vara utformad och placerad så att den renar avloppsvattnet på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det finns även krav på resurshushållning.

Därför rekommenderar vi:

1. Läs på innan.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan Avloppsguiden

2. Ta hjälp.

Tillverkarna av avloppsmoduler kan bistå med mycket information och många tar in hjälp från en entrepenör/anlitar en antrepenör som hjälper till med ansökningshandlingarna.

Kom ihåg att du som anläggningsägare är rättsligt ansvarig. Det gäller även om du tar in hjälp. Det kan få rättsliga följder och bland annat innebära sanktionsavgifter om du inte har tillstånd eller om du eller din inhyrda hjälp bryter mot villkoren i tillståndet.

3. Det krävs alltid en ansökan eller anmälan för:

4. Ta reda på mer om hur kommunen hanterar avlopp och avfall.

Läs mer i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Frågor om ansökan

Om du behöver ändra en befintlig eller bygga en ny avloppsanläggning ska du göra en skriftlig ansökan hos miljöenheten.

Blankett ansökan om nytt enskilt avlop Pdf, 180.1 kB.p
Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är sex veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt avloppstillstånd.

Alla kan ansöka om enskilt avlopp. Äger du en byggnad som ligger på mark som du inte äger och vill ansöka om enskilt avlopp måste du ha ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren.

Vill du ansluta dig till ett enskilt avlopp som är en gemensamhetsanläggning måste du först ha ett skriftligt undertecknat okej från övriga ägare innan du kan ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökningar om enskilt avlopp enligt gällande miljötaxa.
Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du fråga Kontaktcenter.
Observera att miljöenheten måste bedriva tillsyn av alla avloppsanläggningar i kommunen och att det är förenat med en tillsynsavgift.

Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är sex veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Du behöver alltid skicka in:

Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp

Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan

För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig.

På situationsplanen ritar du in:

  • din anläggnings samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
  • eventuell utsläppspunkt t.ex. dike,
  • var slambilen kan parkera vid tömning samt
  • alla dricksvattenbrunnar och energi-/bergvärmebrunnar inom 150 meter från avloppsanläggningen.

En teknisk beskrivning

Det kan vara en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.

Resultat från markanalys (gäller ej vid sluten tank)

Om du ansöker om tillstånd för en infiltrationsanläggning måste du bifoga resultat från en markanalys. Det kan till exempel vara siktanalys av jordprov.

Du behöver kunskap för att planera din avloppsanläggning. De allra flesta tar hjälp av en sakkunnig konsult. Anläggningen behöver anpassas till lagkrav och platsens förutsättningar.

Här är de olika stegen:

Bild som förklarar de 7 stegen att anlägga enskilt avlopp. 1-vad för avlopp behöver du? 2-kontakta sakkunnig. 3-möte. 4-underlag till ansökan. 5-vänta tillstånd. 6-påbörja arbetet. 7-när arbetet är klart.

Frågor om tillsyn

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för avloppssanläggningar. Det betyder att vi på miljöenheten kan komma ut och inspektera din avloppsanläggning med vissa mellanrum.

Miljöenheten i Gislaved går igenom alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen som en del i arbetet med att minska utsläppen från bristfälliga avlopp.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.