Vatten och avlopp

Vårt viktiga vatten

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet.

Ansvar för VA-anläggning

Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra allmänna (kommunala) vattentäkter eller din egen brunn. Sedan renas avloppsvattnet antingen i något av kommunens avloppsreningsverk eller i ett enskilt avlopp. Beroende på om du har allmänt eller enskilt vatten och avlopp så har du olika ansvar som fastighetsägare.

Jämförelse mellan allmänt och enskilt VA ur fastighetsägarens perspektiv

Fastighets
-ägarens
perspektiv

Allmänt

Enskilt

Ansvar

Ansvar för ledningarna på den egna fastigheten

Ansvar för hela va-anläggningen

Kvalitet

Inget kvalitetsansvar utöver att följa ABVA*

Eget ansvar för tjänlig vattenkvalitet och tillräcklig avloppsrening

Kvantitet

Inga begränsningar så länge brukade mängder betalas

Måste se till att det finns tillräckligt med vatten och att avloppets dimensionering räcker för belastningen

Kostnad

Inledande anläggningsavgift plus löpande brukningsavgifter

Inga brukningskostnader men stora kostnader när va-anläggningen kräver åtgärder

Arbete

Inget utöver det ledningarna på den egna fastigheten kräver

Varierar beroende på typ av anläggning, tillsyn, slamtömning, filterbyte, kemikaliepåfyllning

Krav

Utgår från vattentjänstlagen. Betala enligt va-taxa samt följa ABVA*

 Utgår från miljöbalken. Tillsyn av Bygg- och miljöförvaltningen

Utdrag ur VA-översikt Gislaveds kommun oktober 2015
* ABVA =Allmänna bestämmelser för användadet av Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-planering

Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har VA‑hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska VA-hanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning. Läs mer om kommunens arbete med VA-planering för hela kommunen.

Felanmälan

Om det skulle uppstå något fel på den allmänna VA-anläggningen såsom missfärgat vatten, lågt eller inget vattentryck alls eller att det är stopp i avloppet ska du felanmäla detta till kommunen.

Felanmälan vatten och avlopp

Anmälan om ägarbyte

Flyttanmälan ska göras samma dag som ägarbytet träder ikraft för att vattenavläsningen och slutfaktura ska bli korrekt. Gäller din anmälan sophämtning ska du vända dig till SÅM, Samverkan Återvinning och miljö.

Du har väl inte glömt att göra en ansökan om lagfart till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet? Gislaveds kommun hanterar inga ägarbyten förrän detta bekräftats av Lantmäteriet.

Sidan uppdaterades senast: