Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kommunalt avlopp

I Gislaveds kommun finns 9 allmänna avloppsreningsanläggningar som renar totalt 5,2 miljoner kubikmeter vatten varje år. I kommunen finns 28 mil spillvattenledning (inklusive kombinerad ledning) och 21 mil dagvattenledning. En kombinerad ledning är en gemensam ledning för dag- och spillvatten.

De allmänna avloppsreningsanläggningarna behandlar spillvatten, dagvatten från de delar av ledningsnäten som är kombinerade, dräneringsvatten och inläckande vatten. Det vatten som tillkommer genom kombinerade ledningar och inläckage benämns tillskottsvatten.

Det vanligaste materialet i de befintliga avloppsledningarna är betong även om nya ledningar som läggs idag är av plast. För att transportera det förorenade vattnet till reningsanläggningarna nyttjas självfall så långt det går men ibland behöver vattnet pumpas för att komma vidare i systemet. I dagsläget finns ett fyrtiotal pumpstationer för att leda vattnet vidare från olika lågpunkter i systemet.

Karta spillvattenförsörjning

Fakta om kommunens spillvattenförsörjning finns sammanställt i kartform. I kartan är det möjligt att visa olika delar av kommunen i detalj samt att välja vilken information som ska visas. Länk till karta med nuvarande spillvattenförsörjning.

Om det blir stopp i avloppet

Om det blir stopp i avloppet eller om det rinner ut väldigt långsamt bör det kollas upp. Gör en felanmälan för avlopp

Vad får man spola ner i avloppet?

Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten. Att spola ner annat orsakar problem i avloppsledningarna, avloppsreningsverken och miljön

  • Kemikalier och giftiga ämnen ska lämnas in på närmaste miljöstation.
  • Fasta föremål kan orsaka stopp i avloppsledningarna, de ska slängas i soporna.
  • Läkemedel ska lämnas in till apotek för att de inte ska spridas i vår miljö.
  • Olja/fett kan orsaka stopp i ledningsnätet då det kyls ner och bygger på inuti ledningarna. Därför ska det samlas upp och lämnas in på närmaste miljöstation.
Illustration över vad som inte får spolas ner i toaletten

Biomull

Avloppsslammet som bildas i reningsverken blandas med torv och sand och komposteras till biomull. Denna kan användas som jordförbättring till gräsmattor och rabatter. Vi rekommenderar dock inte att använda biomullen i köksträdgårdar, då den kan innehålla tungmetaller som tyvärr följer med avloppsvattnet från industrier och hushåll.

Biomullen finns normalt att hämta vid Gislaveds avloppsreningsverk. Under dagtid på vardagar går det oftast att få hjälp med lastning om du ringer innan, övrig tid är det lastning för hand som gäller. Kontakta kommunen för ytterliga information.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.