Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tömma och fylla pool, bassäng och badtunna

Om du har badtunna eller en liten eller stor pool eller bassäng måste du fylla och tömma vattnet på rätt sätt. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inga olägenheter uppstår vid påfyllning och tömning

När du ska fylla din pool

När du fyller din pool kan du använda till exempel en trädgårdsslang. Tänk på att det tar tid att fylla en pool. Med en normal trädgårdsslang fyller du ungefär två kvadratmeter i timmen.

När du ska tömma din pool

Poolvatten blir snabbt smutsigt från alla som badar. Om du använder klor som desinfektionsmedel för att rena din pool behöver du avklorera vattnet innan du tömmer ut vattnet.

Du kan avklorera genom att:

  • låta vattnet stå i några dagar i solen så att fritt klor förbrukas eller
  • tillsätta natriumsulfit eller natriumtiosulfat i vattnet. Om du tillsätter kemikalier ska du låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. Kemikalierna kan du köpa i butiker som har försäljning av bassängtillbehör.

Varför ska jag avklorera poolvatten?

Klor är inte miljövänligt. Om vattendrag tar emot vatten fullt med kemikalier kan det påverka djur- och växtliv. Kommer det ut för mycket klor kan det bli en toxisk miljö för allt levande i vattendragen och skapa problem i din närmiljö.

Hur ska jag tömma min pool?

Du har ansvar för att badvattnet i din pool inte orsakar skador på människors hälsa eller miljön under användning och vid tömning. Tömningen får inte förorena naturen eller enskilda vattentäkter.

Du kan tömma din pool genom att låta det avklorerade vattnet rinner ut långsamt genom en slang över din gräsmatta. Tömningen ska ske sakta så att vattnet hinner infiltreras i gräsmattan. Om vattnet töms ut för snabbt kan det orsaka problem för dina grannar.

Varför får jag inte tömma poolvatten i avloppet?

Reningsverket har svårt att behandla avloppsvatten som innehåller för mycket kemikalier och det är därför inte tillåtet att tömma poolvatten till kommunens spillvattennät. Det kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg. Ökad vattenmängd till reningsverket försvårar även den normala reningen.

När poolen ska tömmas ska vattnet i första hand tas om hand på den egna tomten. Detta gör du till exempel genom att låta vattnet rinna ut på en gräsyta eller liknade. Tänk på att det tar tid att tömma en pool och töm lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan ner i marken. Det är också viktigt att se till att vattnet inte rinner in till grannarna. Håll hela tiden koll på poolen när du tömmer den och töm inte poolen då du inte är hemma.

Att låta poolvatten rinna ut på gatan och ner i dagvattenbrunnar är inte okej. Vattnet som leds ner i vattenbrunnarna hamnar i ledningssystemet och sedan ut i våra vattendrag och sjöar. Smutsigt och klorerat poolvatten är inte bra för växt- och djurlivet. Att leda sitt poolvatten till fastighetens spillvattenledning är heller inte att rekommendera.

Poolkemikalier

Kemikalier till pooler är sällan miljömärkta. Det är därför viktigt att läsa användarinstruktionen och att inte överdosera. Var rädd om vår miljö och använd inte kemikalier om det inte behövs.

Anmälan av bassängbad

Ett bassängbad, badtunna eller pool som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljöenheten som har tillsynsansvaret över bassängbaden.

Här kan du läsa mer om när du behöver göra an anmälan om bassängbad

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.