Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nyhetsbrev från demokratiberedningen

I demokratiberedningens nyhetsbrev hittar du nyheter om medborgardialoger och demokrati.

Demokratiberedningen har 12 ledamöter. Ordförande är Agneta Karlsson.

Du kan även prenumerera på nyhetsbrevet från demokratiberedning. Då får du ett mail varje gång ett nytt publiceras.

Läs mer om demokratiberedningen och deras arbete

Demokratiberedningens nyhetsbrev

Medborgarråd

Vi har genomfört den första undersökningen via Medborgarrådet.

Nästa undersökning i medborgarrådet kommer att handla om
kommunens 50-årsjubileum.
Kom med till rådet och berätta hur du vill fira kommunen som nästa år fyller 50 år.
Ditt deltagande gör jubiléet extra speciellt!

Jag vill anmäla mig till medborgarrådet

Första undersökningen i somras visade att kommunikation, förskolor, bibliotek och återvinning är de områden där invånarna är mest nöjda med kommunen. Även medborgarundersökningen (SCB) 2023 visar att kommunens förskoleverksamhet och bibliotekens utbud får höga betyg.

Resultat från medborrådets undersökning visar även att medborgarna tycker det är viktigt att:

  • känna trygghet där man bor
  • stödja mindre föreningar och särskilt hjälpa ungdomsföreningar i starten
  • jobba med kompetensförsörjning i bristyrken
  • garantera kommunal service på landsbygden
  • oftare träffa politiker ute i samhället och vid verksamhetsbesök

Rapporten och anmälan till rådet finns på hemsidan: gislaved.se/medborgarrad

Gymnasiedialogen

demokratiberedningen på gymnasiet

Demokratiberedningen träffade över 200 unga under hösten 2023. Likt förra årets dialoger visar det sig att unga efterfrågar flera mötesplatser, satsningar på trygghet i kommunen och ökad kunskap om ungas psykiska hälsa.

I resultatet från medborgarundersökningen (SCB) 2023 framkommer också att fler än det nationella genomsnittet upplever att det saknas lokala mötesplatser, bland annat mötesplatser för unga samt caféer och restauranger.

Gymnasiedialogen visar att många unga upplever höga krav från skolan och samhället. Flera ungdomar berättar om omfattande tidsbrist på grund av exempelvis plugget. De finns många som tänker läsa vidare efter gymnasiet på en annan ort, men väldigt många som tänker sig att komma tillbaka till Gislaved senare i livet. Dragningskrafter för att flytta tillbaka eller stanna kvar i kommunen är familjen, jobbmöjligheter och att det finns bra boendealternativ för unga. Konkreta förslag på utveckling i kommunen är mötesplatser för unga vuxna samt fler event som skapar glädje och gemenskap.

Demokratiberedningen kommer på återbesök i februari och förbereder tillsammans med några elever ett medskick till Kommunfullmäktige.

Lokalsamtal

Det blir utegym och en ny grillplats i Ås!

Omröstningen om kommunens första medborgarbudget är avgjord och projekten kommer att genomföras under 2024.

Det var fullt hus i Våthult den 16 oktober när lokalsamtalet för området Bosebo, Våthult, Båraryd, Lövås (Anderstorp landsbygd) genomfördes. Under mötet diskuterades bland annat strandskydd, äldres situation, inventering av enskilda avlopp och infrastruktur. Ett antal förslag till medborgarbudget har lämnats in och en omröstning kommer genomföras i början av 2024.

Vårens lokalsamtal kommer beröra området Hestra, Öreryd (norra kommundelen).
Mer information om lokalsamtal hittar du på: gislaved.se/lokalsamtal

Besök hos SFI

Demokratiberedningen var på besök hos SFI i oktober. Under besöket följde vi undervisningen på alla språknivåer och pratade om kommunen. Totalt träffade beredningen 200 elever.

De flesta elever vid SFI upplever att det är positivt att bo i Gislaveds kommun. Den stora utmaningen för elever vid SFI är att hitta mötesplatser och skapa kontakter med andra kommuninvånare.

Dialogen resulterade i förslaget att skapa nya mötesplatser där personer från olika bakgrund enkelt kan mötas och lära från varandras upplevelser. Demokratiberedningen anser att föreningslivet är en nyckel till att det finns arenor för interkulturella möten.

 

Under våren har demokratiberedningen mött 227 personer genom olika medborgardialoger. De flesta dialoger har handlar om efterfrågan av nya mötesplatser och trygghetsfrågor på olika sätt.

Lokalsamtal

Den 16 maj genomfördes ett lokalsamtal i Ås förbundsgård där demokratiberedningen och tjänstepersoner från kommunen träffade bygdens invånare. Några ämnen som diskuterades var trygghet på vägen, tillgången till bostäder och grannsamverkan. Under kvällen informerades även om medborgarbudgeten, 125 000 kronor som ska investeras i området under 2024. Alla som bor i lokalsamtalsområdet Kållerstad, Ås, Tallberga och Sunnaryd har möjlighet att lämna in förslag och rösta på hur pengarna ska användas.

Skicka in ditt förslag till medborgarbudgeten

Medborgarråd

Ett nyligen startat medborgarråd har på kort tid fått in 80 intresseanmälningar. Det är vi glada för! Det finns fortfarande möjlighet att göra en intresseanmälan till denna digitala panel.

Jag vill anmäla mig till medborgarrådet

Medborgarrådet är ett nytt sätt att påverka utvecklingen i kommunen. Enkäter som skickas har olika tema varje gång. Rådet är öppet för alla som är över 16 år och bor i kommunen. Vi hoppas att du också vill vara med. Första enkäten skickas ut inom kort!

Gymnasiedialogen

Ett antal ungdomar som sitter runt ett bord och genomför ett grupparbete.

Mötesplatser för unga vuxna och trygghet i samhället är de viktigaste frågorna för gymnasieeleverna i Gislaved. Det visar gymnasiedialogen som demokratiberedningen genomför varje år. Demokratiberedningen träffade 21 klasser under hösten 2022 och gjorde ett återbesök i skolan i maj 2023. Då fick eleverna rösta om vilka frågor de tycker är viktigast utifrån de frågor som diskuteras i höstas. 177 elever lämnade sina åsikter till demokratiberedningen under återbesöket.

Följande är punkter som ungdomarna tycker är viktiga:

  • Mötesplatser måste vara öppna på kvällstid och riktade till ungdomar i gymnasieålder.
  • De vill umgås och träffa nya människor.
  • Folk i rörelse ökar känslan av trygghet och gör det lättare att vara ute på kvällarna.
  • Mötesplatser spelar roll för välmående och psykisk hälsa. Att träffas känns roligt och meningsfullt.

Föreningsmöte på Trasten

Demokratiberedningen mötte det aktiva föreningslivet på området Trasten i Gislaved i april. Beredningen har träffat 14 personer från området som representerar olika föreningar och åldrar. Slutsatsen utifrån mötet var en tydlig efterfrågan av mötesplatser. En viktigt medskick till kommunen är att skapa långsiktiga lösningar. Människor på Trasten känner sig projekttrötta.

En del personer som bor i bostadsområdet känner att kommunen är indelad i ”vi och dom”. Beredningen fick en uppmaning att prata med flera på området, särskilt med unga. Föreningarna man träffade vill också ha hjälp med att skapa olika typer av mötesplatser, allt från plats för föreningsaktiviteter till hjälp med samhällsinformation och myndighetskontakter. Arbetet på bostadsområdet Trasten fortsätter till hösten.

Prenumerera på nyhetsbrevet från demokratiberedningen

Hantera prenumeration

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.