Information till partier

valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det allmän information riktad till partier som ställer upp i höstens val. Nedan finner ni lokal information.

Namnvalsedlar

Gislaveds kommuns valnämnd har tagit beslutet att endast distribuera ut de valsedlar som nämnden enligt lag är ansvarig för, det vill säga:

  • partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i hela landet,
  • partivalsedlar för de partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige och som har begärt det, samt
  • blanka valsedlar för alla tre valen.

Partierna är själva ansvariga för att distribuera sina namnvalsedlar till förtidsröstnings- och vallokalerna. Partier som inte omfattas av ovanstående villkor är ansvariga för distributionen av alla sina valsedlar.

Inga partier får själva lägga ut sina valsedlar i valsedelställen. Valsedlarna ska i stället överlämnas till en röstmottagare. Röstmottagarna fyller på valsedelställen med de valsedlar partierna har lämnat till de tar slut. Partierna är själva ansvariga för att kontrollera om det finns tillräckligt med namnvalsedlar i röstningslokalerna. Partiföreträdare har rätt att kontrollera valsedelställen, men detta måste göras i samråd med röstmottagarna för att inte störa röstmottagningen.

Namnvalsedlar till den särskilda röstmottagningen

Partierna kan lämna in namnvalsedlar till den särskilda röstmottagningen Öppnas i nytt fönster. i samband med att de lämnar sina namnvalsedlar till förtidsröstningslokalen i Kontaktcenter i kommunhuset vid förtidsröstningens start. Märk ut de valsedlar som är till den särskilda röstmottagningen.

Kampanjande och affischering

De partier som vill anordna valkampanjer eller sätta upp valaffischering på allmän plats måste ansöka om tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga begäran.

För valsedelutdelning krävs inte tillstånd från polismyndigheten.

Ordning vid röstmottagningsställen

I röstnings- och vallokaler eller i utrymmen intill en sådan lokal får det inte
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val (8 kap. 3 § vallagen). Valsedelutdelning får inte ske inne i, eller i utrymmen i direkt anslutning till, röstnings- och vallokaler.

Partiföreträdare med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är
partipolitisk får inte uppehålla sig i röstnings- och vallokaler eller i
anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in i sådana lokaler ombeds
de ta av sig banderoller och liknande.


Sidan uppdaterades senast: