Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Hembygdsgårdar

I kommunen är hembygdsrörelsen stark och hembygdsgårdarna hjälper till att bevara bygdens historia.

Det finns 17 hembygdsföreningar och 11 hembygdsgårdar som berättar om hur människor levde och lever här. Vill du veta mer om vår lokalhistoria är du välkommen att besöka hembygdsgårdarna.
Vissa hembygdsföreningar har inte en egen hembygdsgård men är ändå aktiva i sin bygd. I kommunen finns också samhällsföreningar och liknande som jobbar med motsvarande frågor.

Vill du bli medlem i en förening och bidra med ditt kulturarv och din historia i hembygden så kan du kontakta hembygdsföreningen där du bor. Sveriges Hembygdsförbund organiserar hembygdsrörelsen i Sverige.

Hitta din samhälls- eller vänförening i kommunens föreningsregister. Har du allmänna frågor kring kommunens kulturhistoria eller hembygd kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Anderstorps hembygdsgård

Hembygdsgården med sina grå timmerbyggnader ligger vackert på en kulle vid korsningen Södergatan - Bergkullavägen i Anderstorps samhälle.
Här finns en enkelstuga med ryggås och en farstukammare. Stugan är troligen från 1700-talet och är hitflyttad från Svensbygget, Ekenäs, vid 1920-talets slut. Den är inredd som ett boende och fungerar som museum för delar av samlingarna. En bod, också troligen från 1700-talet, flyttades hit ungefär vid samma tid som enkelstugan.
Sågbyggnaden uppfördes på platsen 1953. I byggnaden finns ett sågverk med ramsåg och en ångmaskin från Lövås, allt tillverkat 1869-74 av Andreas Söderberg på Lövås Södergård.

Kontaktuppgifter

Vill du ha ytterligare upplysningar eller guidad visning kontakta hembygdsföreningen.

en äldre stuga med gräs på taket

Burseryds och Sandviks hembygdsgårdar

Vickelsbostugan

Stugan är en gammal högloftsstuga av sydgötisk typ från Vickelsbo by. Envåningsdelen är en framkammarstuga som har daterats till 1600-talet men som kan vara något yngre. Tvåvåningsdelen som är tvärställd har enkelstuguplan och är troligen uppförd senare.
Här finns samlingar med ca 400 föremål, bl a bonadsmålningar, äldre husgeråd och möbler, många sannolikt från 1700-talet.

ett äldre brunt hus med en trappa framför

På en kulle med fritt läge i sydvästra utkanten av Burseryds bebyggelse ligger hembygdsgården med Vickelsbostugan

Rosendalsstugan

Mellan Burseryd och Sandvik, vid avtagsvägen till Mjöhult, ligger Rosendalsstugan, på en liten höjd till vänster. Stugan är omgiven av slåtteräng och inhägnad med en småländsk hankagärdsgård.
Det är en gammal undantagsstuga, troligen byggd i slutet av 1700-talet. Stugans plats är inte ursprunglig. Den revs på 1950-talet och flyttades från Klockebol för att återuppbyggas på nuvarande plats. I samband med flytten gjordes en del förbättringar av stugan. Bland annat murades spisen om, med en stor vit skorsten högt över taket.

Ett slåttergille, på gammalt traditionellt sätt, brukar hållas här. Stugan och området sköts av Burseryd-Sandviks hembygdsförening.

Kontaktuppgifter

Burseryd - Sandviks hemygdsförening
Mail till: Holger Davidsson
Ordförande
Telefon: 070 676 36 18

För bokning av guidad tur kontakta:
Elsa Hultman
Telefon: 0371-502 80

en liten brun stuga vid ett stort träd

Gislaveds hembygdspark

Gislaveds hembygdspark ligger i samhällets norra del, ca 500 meter norr om Gislaveds kyrka och här finns ett tiotal byggnader. Den så kallade Tingstensstugan är byggd på platsen år 1845 men har en senare tillbyggnad.

Orrastugan med ytterpanel från 1800-talets mitt, byggdes ursprungligen som undantagsstuga till Gislaveds gamla gästgiveri. Stugan låg bakom nuvarande hotell Nissastigen och flyttades till hembygdsparken 1961. Bottenvåningen är inredd som boende men på vindsvåningen finns ett skolmuseum i västra rummet och redskap för textil i östra rummet.

Väståkrastugan från 1700-talet är en enkelstuga med farstukammare och ryggås. Den flyttades hit 1848 från Singelsö. Förutom dessa byggnader finns en kvarn, troligen från 1800-talets början, ett magasin från 1855 som kallas den Molanderska boden samt ytterligare några mindre byggnader.

Samlingarna består av cirka 600 föremål. Skolsamlingen är den största specialsamlingen. Intill parken ligger en domarring, en fornlämningstyp som förr antogs vara tingsplatser, meni idag vet vi att de är gravar.

Kontaktuppgifter

Mail till: Tomas Themar
Telefon: 0371-128 60

en liten brun stuga med gräs på taket

Gryteryds hembygdsgård

Den gamla Rumpebolsstugan, som ligger på sin ursprungliga plats var tidigare huvudbyggnad på gården Rumpebol. Nu fungerar stugan som Gryteryds hembygdsgård.
Vid återbildandet av hembygdsföreningen 1979 var en av föreningens första uppgifter att restaurera Rumpebolsstugan, som man fått i gåva. Stugan är från 1700-talets förra hälft och en av traktens äldsta byggnader. Stugan var innan restaureringen av sydgötisk typ.

Kontaktuppgifter

Nataschia Würtz
Telefon: 0738-352 727

en liten grå stuga med rött tak

Kållerstads hembygdsgård

Kållerstads Hembygdsgård utgörs av Hults Bråta, som en gång var ett torp under Klockaregården. Torpet ligger på sin ursprungliga plats och består av en enkelstuga och en ladugård. Hults Bråta ligger ensligt med åker- och betesmarker runtom. Markerna brukas fortfarande. Bostadshuset är välbevarat och är ett bra exempel på hur ett större torpställe kunde se ut.

Kontaktuppgifter

Mail till: Solveig Davidsson
Telefon: 0371-731 23

Norra Hestra hembygdsgård

Den gamla rödfärgade kyrkskolan ligger på en höjd mitt emot kyrkan i Norra Hestra kyrkby och är idag hembygdsgård.

Kyrkskolan är i två våningar och har tillhörande uthus. I bottenvåningen av huset finns den gamla kommunalsalen bevarad och i övre våning finns salen för småskolan kvar som ett skolmuseum.
Övriga byggnader här är ett uthus från 1800-talets senare del och en jordkällare från 1800-talets mitt. Båda dessa byggnader är uppförda på platsen. Här finns även en så kallad kölna eller en linbasta från 1800-talets mitt, den har avänts för torkning av lin och har flyttats hit från Kyrkobols by.

I byn finns ytterligare en linbasta från 1800-talets mitt som tillhör hembygdsföreningen.

Skolbyggnaden är förklarad som byggnadsminne.

Kontaktuppgifter

Lars-Erik Pettersson
Telefon: 0370-33 51 20

en röd stuga med många fönster och två skorstenar

Reftele hembygdsgård

Hembygdsgården är en mindre gårdsanläggning som ligger i ett odlingslandskap omgivet av hagmark.
Gården består av en enkelstuga, en ladugård och en smedja.
Utanför området finns också Ölmestad skola som är ett skol- och hembygdssmuseum och i den har Reftele hembygdsförening verksamhet året runt.

Inte långt från hembygdsgården ligger Reftele gamla tingsplats, Brödrahalla. Även det gamla gästgiveriet ligger i närheten.

Kontaktuppgifter

Gunvor Nygren
Telefon: 070 - 830 15 57

Södra Hestra hembygdsgård

Intill Södra Hestra prästgård ligger hembygdsgården. Gården ligger på en kulle, omgiven av ängsmark och lövskog.
Enkelstugan och svalgångsboden flyttades hit av pastoratskyrkorådet och det är pastoratet som äger marken vid hembygdsgården. Övriga byggnader och samlingarna ägs av hembygdsföreningen.
De två byggnader som hembygdsföreningen låtit flytta hit är en unik sommarladugård och en linbasta, det vill säga en torkanläggning för lin.

Kontaktuppgifter

Mail till: Leif Petersson

Villstads hembygsgård

Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, cirka 1,5 kilometer från centrum. Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader.

Här finns en Högloftsstuga, Röshultsstugan från 1778, inredd som boende och museum, en bod, troligen från 1600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.

Hembygdsgården har ett stort antal gamla och unika föremål, de flesta med anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. Allmoge betyder i detta fall det äldre bondesamhället. De mest värdefulla delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området.

Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum 2002, hör till de mer aktiva i landet och under sommarmånaderna finns här verksamhet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandringar, lyrikaftnar och annat.

Vid hembygdsgården ligger den välkända fornlämningen "Smålands stenar".. Gravfältet har fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje. Någon av ringarna har ursprugnligen haft fler stenar i sig. Denna typ av gravfält sägs vara ungefär 1 500 år gamla. Detta är ett av de tydligaste domarringsgravfälten i Småland.

Kontaktuppgifter

Villstads hembygdsförening
Mail till: Sven Jarl
Telefon: 0371-319 97

en gammal gärdsgård med en äldre hembygdsgård

Ås hembygdsgård

Strax utanför Ås, vid Slättahults gamla folkskola, ligger hembygdsgården.

Området är ett öppet ängsområde med lövskog.
Hembygdsgården är en mindre gårdsanläggning och består av en enkelstuga från 1700-tal. Här finns också en linbasta, en ladugård och en kvarn, alla från 1800-talets mitt samt en uthuslänga från 1924 som tillhörde den gamla folkskolan.
Samlingarna omfattar ca 700 föremål, många av dem är bonadsmålningar.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.