Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kulturhistoria och kulturarv

I landskapet runt omkring oss finns spåren av oss själva och av människor som har levt och verkar före oss. Fornlämningar, landskap och byggnader är delar av vår kulturmiljö. Med kultur menas här människans påverkan på naturmiljön.

Olika landsändar och delar av världen har sin speciella kulturmiljö. I Gislaved består kulturmiljön av både småskalig jordbruksmark i skogsbygd, samt fullåkersbygd det vill säga stora jordbruksmarker. Här finns också skogsmark kring de gamla järnbruken som är rik på kulturlämningar. Industrimiljöer, gamla och nya, är tydliga inslag i landskapsbilden i kommunen och vårt närområde.

Kommunens kulturella arv

Sidorna kring kulturhistoria och kulturarv är samlade som ett slags digitalt kulturhistoriskt arkiv. Här fins sidor och material om bland annat intressanta kulturmiljöer, arkeologiska undersökningar, fornlämningar och artiklar om människor och platser med mera, med mera.

I Gislaveds kommun genomfördes 1978-1981 en kulturhistorisk utredning med bevarandeförslag. Utredningen antogs aldrig formellt, men är ändå ett intressant och viktigt dokument som visar dåvarande syn på kommunens kulturarv. Nu mera används allt mer digitala kartunderlag för kulturmiljöer. De tas fram av till exempel statliga myndigheter, länsstyrelsen och kommuner med flera. Dessa underlag med kompletterande rapporter underlättar arbetet för alla som hanterar frågor om kulturlandskapet, fornlämningar och/eller bebyggelse, det vill säga, saker i vår omgivning som vi behöver vårda och bevara. Kommunala handläggare, forskare och andra har nytta av informationen.

Kommunen och företag samt fastighetsägare har en allmän skyldighet att vara uppdaterad kring sin närmiljö. Om det finns en fornlämning på tomten, eller om ett skyddsvärt hus ska byggas om kan det krävas en yrkeskunnig person eller ett företag som tar fram ett kunskapsunderlag för att utföra en bedömning. Jönköpings läns museum har under åren genomfört många uppdrag inom Gislaveds kommun. Under sidorna arkeologi, respektive byggnadsvård och konservering kan du läsa mer om detta. Även andra konsulter anlitas och en del material presenteras medan annat material finns i kommunens kartdatabaser. Det kan gälla bebyggelseinventeringar med kulturhistoriska översikter och arkeologiska utredningar och undersökningar.

Industrihistoria

Du kan också läsa mer om kommunens och regionens spännande industrihistoria. Regionens industriella utveckling är välkänd, men var har den sitt ursprung, hur har den uppkommit och utvecklats?

Gränsbygd

Läs även om Gislaveds och Västbo härads situation som gränsbygd. Under hundratals år gick gränsen mellan Sverige och Danmark här. Lika positivt som det var i fredstid, lika oroligt kunde det vara i ofredstider.

Hitta snabbt

Nyheter

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.