Kulturplatån inryms i Glashuset på Gisleområdet

Kulturplatån inryms i Glashuset på Gisleområdet

Kultur

Gislaveds kommun har ett rikt kulturliv där musik, teater, konst, dans och kulturhistoria värnas av många aktiva i såväl kommunens som föreningars regi.

flicka med termostat i örat

Kulturprogrammet hösten 2020

Vi erbjuder en mängd arrangemang, evenemang och andra kulturaktiviteter.

Kulturprogrammet för hösten 2020

Musik har genom åren varit en viktig del av kulturlivet i Gislaveds kommun. Föreningar och musikskola har fostrat många duktiga musiker som kommit att verka långt utanför kommunen.

Teater har satt Gislaved på kartan, inte minst genom Teaterresan - en resa i Västbo tider". Flera av de föreningar som bildades då är fortfarande verksamma.

Andra kulturformer som konst och dans värnas också av både kommunala verksamheter och andra.

Kommunens rika kulturhistoria vårdas och berättas, framförallt av föreningslivet, i såväl industrimuseer som på hembygdsgårdar.

Att erbjuda kommunens barn och ungdomar ett rikt utbud av möjligheter att se, prova på och utöva musik, dans, teater och konst är självklart viktigt för vår kommuns fortsatta utveckling och som en bas för livskvalitet, god hälsa och välbefinnande!

Några av de 60 deltagarna lämnar kulturtinget.

Några av de cirka 60 deltagarna lämnar kulturtinget efter några timmars livliga samtal.

Kulturting

Sedan flera år hålls ett årligt regionalt kulturting i Jönköping. Den 24 november 2016 hölls det första lokala kulturtinget i Gislaved. Detta ska vara återkommande och alla kan delta. 2018 hölls det kulturting den 17 april.  

Sidan uppdaterades senast: 2020-08-13