Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kommunvapen

Gislaveds kommunvapen är en symbol för gästgiveri. Symbolen fanns redan med på en karta från 1788.

rött märke med kommunens logotyp

Gislaveds kommunvapen är en stiliserad, topografisk, symbol för gästgiveri.

Symbolen står som symbol för Gislaved redan på en karta från 1788 (Charta öfwer Jönköpings Höfdingedöme). Den förekommer därefter vid Gislaved flera gånger i olika kartor, bland annat i Generalstabskartan från 1870-talet. 

Gislaved har genom århundradena också haft andra symboler knutna till sig i kartmaterial, som syftat på olika verksamheter på platsen, t.ex en marknadssymbol och ett posthorn - detta eftersom en av byns gårdar fungerade som postgård.

Betydelsen av gästgiveri

Betydelsen av gästgiveriet var viktig för orten före industrialismens tid. Gästgiveriets betydelse har också visats genom andra symboler, såsom ett glas eller pokal. I de äldsta kartorna där Gislaved finns med förekommer ingen symbol alls, utan ordet "gästgiveri" skrivs istället ut.
Gästgiverier har också funnits på andra platser i kommunen. Under andra hälften av 1800-talet fanns det bland annat gästgiverier i Öreryd, Norlida, Ölmestad, Kappeled och Bölaryd.

Olika symboler för gästgiveri och postgårdar

Gammal karta med glas eller pokal som symbol för gästgiveri

Lantmäteriakt E6, årtal okänt. Här visas gästgiverierna i Gislaved och Ölmstadh (Ölmestad) genom ett glas eller pokal.

Gammlal karta med olika symboler

Lantmäteriakt E34, 1690. Gislaved har symbolerna för marknadsplats och postgård. Cirkeln med svart prick som finns både vid Gislaved och Ölmestad är på denna karta symbolen för gästgivargård.

gammal karta med örn, symbol för marknadsplats

Lantmäteriakt E29, 1688. Den örnliknande symbolen är en symbol för marknadsplats.

gammal karta med kyrkor och posthorn

Lantmäteriakt E39, 1731. Här visades de olika postvägarna och postgårdarna i Jönköpings län. Det klassiska posthornet finns som markering vid Gislaveds by

En karta över poststationer och Gästgivargårdar finns från mitten av 1700-talet, " Wäge Charta öfver alla Påst och Gästgifvare Gårdar uti Jönköpings Lähn". Nissastigen var då en av de stora nationella postvägarna.Här publiceras en renritad version av Eliz Lundin (Lundin 1996, sid. 33).

karta över poststationer

Text

karta med symbol för gästgiveri vid Gislaved

På Generalstabskartan från 1870-talet finns det topografiska tecknet för gästgiveri vid Gislaved.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.