Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Skolskjuts

Elever som går i den grundskola eller anpassad grundskola där kommunen placerat dem, har enligt skollagen kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Samma rätt gäller för elever i anpassad gymnasieskola.

Information om tider och hämtningsställe för skolskjuts lämnas direkt till vårdnadshavare av entreprenören som kör skolskjutsen.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras på särskild blankett. Pdf, 149.6 kB. Blanketten lämnas till skolans expedition.

Riktlinjer för skolskjuts

Innan ansökan fylls i är det viktigt att kommunens information om skolskjuts lästs igenom.

Prövning och bedömning av ansökan

Prövning och bedömning av rätten till skolskjuts gör rektor i samråd med skolskjutssamordnare. Ansökningar som kräver individuell bedömning beslutas av skolskjutssamordnaren.

Rätten till skolskjuts

Skolskjuts i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola gäller till den skola kommunen anvisar eleven. Det innebär att om du väljer en annan skola så har ditt barn inte rätt till skolskjuts. I vissa fall kan skolskjuts ordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och då kan barnet åka med befintlig skolskjuts, men det finns alltså ingen garanti för att få skolskjuts när en annan skola väljs. Rätten till skolskjuts finns skriven i skollagen 10 kap. § 32.

Skolskjuts för gymnasieelever

Gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, där står det att ”kommunerna ska svara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst sex kilometer”.

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens trafikförhållanden, elevens ålder, elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.

Avstånd mellan hemmet och skolan

 • Årskurs F-3: 2,0 kilometer (F avser förskoleklass)
 • Årskurs 4-9: 3,0 kilometer
 • Gymnasieelever: 6,0 kilometer
 • Anpassad gymnasieskola: 3,0 kilometer

Samma kilometergränser gäller mellan hemmet och hämtningsställe.

Det finns även möjlighet att få skolskjuts vid växelvis boende när båda vårdnadshavarna bor inom kommunen. Tänk på att schema också ska lämnas in när du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende. Läs mer om växelvis boende i ”Information om skolskjuts vid växelvis boende”.

Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

 • Följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Vårdnadshavares ansvar

 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.
 • Ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

Transportörens ansvar

 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Om skolskjutsen eller länstrafikbussen inte kommer

 • Vänta 10 minuter, skolskjutsen eller bussen kan helt enkelt vara lite försenad.
 • Stanna kvar på hållplatsen.
 • Om du väntar på en länstrafikbuss kan du ringa till Jönköpings Länstrafiks kundcenter 0771-44 43 33 och fråga efter besked. Förhoppningsvis får du då besked om när bussen kommer.
 • Om du väntar på din skolskjuts ringer du till det buss- eller taxibolag du brukar åka med. Förbered dig genom att redan nu spara det aktuella telefonnumret i din telefonbok.

Kontaktuppgifter till kommunens buss- och taxibolag

Kontakta din skola om du inte får svar

Om du inte får någon information eller svar från Jönköpings Länstrafik AB eller skolskjutsbolaget ska du ringa till expeditionen på din skola. Förbered dig redan nu genom att spara telefonnumret till skolexpeditionen i din telefonbok.

 • Lämna ditt namn och telefonnummer till skolexpeditionen och berätta var du befinner dig.
 • Invänta ett besked från din skola om hur du ska göra.
 • Stanna kvar på hållplatsen tills du fått besked om hur du ska göra.
 • Väntar ni vid en annan skola går en av er in på den skolan och ber om hjälp.
 • Yngre elever kan ta kontakt med sin vårdnadshavare som då får agera enligt ovan.

Skolskjuts inom Gislaveds och Smålandsstenars tätorter

Det finns en fastställd tidtabell för skolskjuts ”skola till skola” i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter.

Tidtabell för skolskjuts i Gislaveds tätort läsåret 2024/2025

Skolskjuts ”skola till skola” årskurs F-3

Måndag – fredag

Till skolan

 • Från Gullviveskolan – avgång klockan 8.05
 • Till Gyllenforsskolan – ankomst klockan 8.15 (skolstart klockan 8.20)
 • Från Gullviveskolan – avgång klockan 8.05
 • Till Sörgårdsskolan – ankomst klockan 8.15 (skolstart klockan 8.20)

Hemresa

 • Hemresa – avgång 10 minuter efter skoldagens slut
 • Till Gullviveskolan – ankomst cirka 20 minuter efter skoldagens slut

Tidtabell för skolskjuts i Smålandsstenars tätort läsåret 2024/2025

Skolskjuts ”skola till skola” årskurs F-3

Måndag – fredag

Till skolan

 • Från Villstadskolan – avgång klockan 8.00
 • Till Åtteråsskolan – ankomst klockan 8.10 (skolstart årskurs F-2 klockan 8.30, årskurs 3 klockan 8.25)

Hemresa

 • Hemresa – avgång 10 minuter efter skoldagens slut
 • Ankomst – cirka 20 minuter efter skoldagens slut

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.