Ledig mark för villa

Gislaveds kommun har byggklara tomter i samtliga tätorter. Tomtpriser i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar ligger idag på 96 kr/kvm. För övriga orter ligger kostnaden på 69 kr/kvm.

Observera att kostnader som tillkommer förutom tomtpriset är kostnad för avstyckning, bygglov, utsättning anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

På Jonsboområdet i Anderstorp tillkommer även kostnad för sprängning för servisledning på vissa tomter.

I Anderstorp, Gislaved, Hestra och Smålandsstenar finns större område med lediga villatomter. I alla tätorter finns det kommunala och privata lediga tomter.

Sidan uppdaterades senast: 2017-09-15