1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ett gott åldrande

Att ha ett aktivt liv både fysiskt och socialt med hälsosamma matvanor är hälsofrämjande och fler friska år kan läggas till livet.

Med stigande ålder sker förändringar i kroppen, vilket är en del av det normala åldrandet. Risken för sjukdomar och funktionsnedsättningar ökar, men åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet.

Du kan själv påverka din hälsa på många sätt även i hög ålder. Det är några saker som är särskilt viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdom för äldre personer.

Hitta snabbt

Nyheter