Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gällande översiktsplan

Här kan du ta del av gällande översiktsplan ÖP16 med tillhörande underlagshäften. Du hittar också alla fördjupningar och tillägg till planen.

ÖP16

Översiktplanen för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016. Den finns i en digital interaktiv version och i nedladdningsbart pdf-format. Den digitala versionen har tagits fram i efterhand. All information som var med vid antagandet finns samlad i den.

I den interaktiva översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med inzoomningsbara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor.

Observera att ÖP16 fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm. Det fungerar även i surfplatta och mobiltelefon, men inte med lika bra resultat.

Aktualitetsförklaring av ÖP16

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att ÖP16 är inaktuell i vissa delar. Under sammanträdet beslutades även att formuleringen "behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas" inte längre ska gälla.

Med anledning av att ÖP inte längre anses vara aktuell i alla delar gav kommunfullmäktige Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod.

Översiktsplan ÖP16 gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Anderstorp

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Anderstorp antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2005 (Kf § 62).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, med syftet att samplanera dessa orter. Mer information om detta arbete kommer att läggas ut på webben under våren 2020.

Fördjupningen av översiktsplanen för Anderstorp gäller fram till dess att ny fördjupning blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Broaryd

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Broaryd antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2008 (Kf § 59).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Broaryd ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Burseryd

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Burseryd antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 1993 (Kf § 21).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Burseryd ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Burseryd gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Gislaved

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september 2015 (Kf § 122).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, med syftet att samplanera dessa orter. Mer information om detta arbete kommer att läggas ut på webben under våren 2020.

Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved gäller fram till dess att ny fördjupning blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Ändringar i fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved

Kommunfullmäktige har den 21 september 2015 beslutat att Johan Orreskolan och kommunhusparkeringen är utredningsområde för bostäder/skola/förskola/verksamheter; dock inte industri.

Bebyggelseinventering

Kommunens bebyggelseinventering ingår som underlag till fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort. Den ska också användas vid bygglovsgivning för att uppmärksamma karaktärsdrag och värden i byggnader och byggnadsmiljöer. (Den är inte antagen politiskt)

Hestra

Isabergsområdet

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2012 (Kf § 183).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Isabergsområdet ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att förstärkta och bibehålla karaktären och ge möjlighet för utveckling i området runt Isaberg. Fördjupningen av översiktsplanen är ett underlag för vidare planläggningar och tillståndsgivning.


Reftele

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Reftele antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 1998 (Kf § 62).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Reftele ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Reftele gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Smålandsstenar och Skeppshult

Fördjupning av översiktplanen (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2018 (Kf § 162).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en fortfarande är aktuell.

Planen möjliggör utveckling av industriområdena, utredningsområden för nya vägar, bostadsområdena samt tydligare riktlinjeområden. Planen består av tre plankartor, en vardera för strategi, hänsyn och markanvändning samt en planhandling.

Smålandsstenar och Skeppshult är två tätorter i södra delen av kommunen och utgör en port in i kommunen söderifrån längs med väg 26, ån Nissan och järnvägen. Skeppshult har ca 350 invånare och Smålandsstenar ca 4550 invånare (2015). Utvecklingen går framåt och både befolkning och näringsliv växer. Närheten till grannregioner, vackra landskap längs med Nissan och på landsbygden samt regional infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt positiv och hållbar utveckling för de båda orterna. De största utmaningarna är hög trafikbelastning genom orterna, att skapa förutsättningar för attraktiva boenden samt att hantera klimatförändringarna där skyfall och översvämningar är särskilt viktiga frågor i Smålandsstenar och Skeppshult.

Gislaved och Anderstorp

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.